019- 579292
   caddiemaster@virvikgolf.fi
    Palautelomake

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 30.10.2014                           

Torstaina pidettyyn Virvik Golf ry:n ylimääräiseen kokoukseen osallistui 47 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Anttonen ja sihteerinä Erkki Riski. Kokouksen aluksi talousvastaava Erkki Riski selosti yhdistyksen taloudellista tilaa. Vuoden 2014 tulosennuste osoittaa, että Virvik Golf ry:n tälle kaudelle asetettuja tulostavoitteita ei tulla saavuttamaan, jonka vuoksi tulos tulee olemaan tappiollinen, eikä kaikkia taloudellisia velvoitteita pystytä hoitamaan sovitun mukaisesti.

Vuoden 2012 keskikesän jälkeen Virvik Golfilla ei ole ollut toiminnanjohtajaa vaan näitä tehtäviä on hoidettu vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Kun tästä säästökuuristakin huolimatta talous on ollut erittäin tiukoilla, on hallituksessa kesän aikana etsitty uusia ratkaisuja golftoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Liiketoiminnan eriyttäminen erilliselle yhtiölle oli yksi selvitettävänä ollut vaihtoehto. Hallitus teki kokouksessaan 30.9. yksimielisen päätöksen esittää kenttäliiketoiminnan luovuttamista Oy VIG Huolto – Service Ab:lle ja päätti kutsua yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen keskustelemaan ja päättämään asiasta.

Kokouksessa käytiin erittäin monipuolinen keskustelu liiketoiminnan luovutuksesta ja sen vaikutuksista.  Sopimukseen sisältyy mm. yhdistykselle tuleva korvaus koneista ja kalustosta sekä se, että Oy VIG Huolto – Service Ab  tulee saattamaan väylän 17 valmiiksi. Yhdistykselle jää pelkästään jäsenhuolto, muutamien kilpailujen järjestäminen sekä yhteistyökoordinaattorin tehtävä hoitaa mm. maksujen päättämisestä yhteistyössä Oy VIG Huolto – Service Oy:n kanssa.  Hallituksen esityksestä luovuttaa liiketoiminta äänestettiin ja selkeä enemmistö kokokseen osallistujista äänesti hallituksen esityksen puolesta. ViG luovuttaa sopimuksella kaiken sen liiketoiminnan, jota ViG harjoittaa Porvoon kaupungilta vuokraamillaan maa-alueilla ja rakennuksissa Virvikissä. Porvoon kaupungin edustajat ovat hyväksyneet muutoksen.

Sopimuksella saadaan yrittäjävetoinen yhtiö hoitamaan liiketoimintaa Virvikissä.  Kentän hoito on jo aikaisemmin keväällä 2012 ulkoistettu Oy VIG Huolto - Service Ab:lle. Liiketoimintaa vetämässä on ensi vuoden alusta lähtien kenttätoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Esko Hällfors. Virvikissä on silloin jälleen  ne ”toiminnanjohtajan kasvot”,  jota myös jäsenistön taholta on toivottu . Talkoohenkeä ja vapaaehtoistyötä tarvitaan myös jatkossa, jolla turvataan yhteisen harrastuksemme tulevaisuus Virvikissä.

Kiitos päättymässä olevasta kaudesta ja hyvää uuden kauden odotusta!

Olavi Kailari

Puheenjohtaja

sponsorit virvik mikro kulma 250
sponsorit mainosmaakarit 250
sponsorit virvik makulaku 250
sponsorit2
sponsorit5
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
 
sponsorit8
sponsorit2
vig sponsorit lahitapiola 250
sponsorit itavayla 250
sponsorit mecanil 250
sponsorit stromberg
sponsorit duopoint 250
sponsorit virvik citymarket 250
sponsorit virvik paahtimo 250
sponsorit virvik talotiivi 250
sponsorit virvik jeti sahko 250

Junioritoimintaa tukemassa

sponsorit novelle
 
 
sponsorit kotipizza
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit vig huolto service
sponsorit borealis