019- 579292
   caddiemaster@virvikgolf.fi
    Palautelomake


Uusi taukotupa avattu  Nyt on helppo asioida myös muilta väyliltä kuin 10 jälkeen

Kaudella 2017 on yksi Virvik Golfin tavoitteista jatkaa viime vuoden jäsenmäärän lisääntymisen trendiä. Jäsenmäärän kehityksellä on valtava merkitys seuramme ja palveluidemme ylläpitämisessä sekä kehittämisessä, joten jäsenmäärän positiivinen kehitys on mitä suurimmassa määrin meidän kaikkien yhteinen etu.

Seura haluaa jatkossa tukea uusien jäsenten hankinnassa myös omia jäseniä!

Virvik Golfin green card-kurssien toiminta on loistavaa ja sen laatu toimii edelleen parhaana keinona uusien jäsenien saamiseksi, mutta aiemmin on tyystin jätetty hyödyntämättä ehkä sitä suurinta voimavaraamme eli jäsenistöä. Tarkoituksemme onkin jäsenistömme aktivoiminen mahdollisten uusien pelaajien hankintaan ja täten tarjoamme jäsenillemme etuutta uusien pelaajien liittyessä seuramme jäseniksi.

Uuden jäsenen liittyessä seuramme jäseneksi voi liittyjä mainita meitä suositelleen seuramme jäsenen liittymiskaavakkeeseen tai caddiemasterille. Tälle mainitulle nykyiselle jäsenelle annetaan liittyneestä jäsenestä käyttöön valinnaisesti joko 10€ lahjakortti kahvilaan tai proshoppiin.

Toivomme jäsentemme ottavan asian omakseen; kyseessä on todellakin yhteinen etumme! Ketkä sinun lähipiirissäsi ovat kiinnostuneita golfista?

 

Ett av Virvik Golfs mål under säsongen 2016 är att fortsätta den goda trenden med ett ökande medlemsantal. Dess utveckling har en stor roll i upprätthållande och utvecklande av föreningen och tjänsterna vi erbjuder. En positiv utveckling av medlemsantalet är i högsta grad vår allas sak!

Föreningen vill i fortsättningen understöda de egna medlemmarna i anskaffningen av nya medlemmar!

Green Card kurserna är ett utmärkt sätt att få nya medlemmar. Däremot har vi inte fullt utnyttjat en av de största resurserna vi har: våra egna medlemmar. Nu riktar vi en kampanj till alla nuvarande medlemmar, en kampanj där du belönas ifall du hämtar en ny medlem till föreningen.

När den nya medlemmen ansluter sig till Virvik Golf rf, via hemsidan eller hos caddiemaster, kan den nya medlemmen berätta vem som rekommenderat medlemskap. Den nuvarande medlemmen som rekommenderat belönas med ett presentkort värt 10€ till proshopen eller caféet.

Vi hoppas att alla medlemmar tar emot denna gemensamma utmaning! Vem bland dina bekanta är intresserade av golf?

sponsorit mikrokulma 250
sponsorit hoyry assa2
sponsorit mainosmaakarit 250
sponsorit3
sponsorit2
sponsorit5
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit8
sponsorit2
sponsorit itavayla 250
sponsorit2
sponsorit mecanil 250
sponsorit stromberg

Junioritoimintaa tukemassa

sponsorit novelle
sponsorit jeti sahko
sponsorit finha
sponsorit kotipizza
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit vig huolto service
sponsorit borealis