040-128 3574
   caddiemaster@virvikgolf.fi
    Palautelomake

Jäsenkysely 2021 palautteet ja toimenpiteet

Päivitetty 20.06.2022

Haluamme ensiksi kiittää kaikkia syksyn jäsenkyselyyn osallistuneita! Teidän palautteenne on meille tärkeää.

Vastauksia saimme kiitettävästi kaikkiaan 82 kpl ja vastausprosentti oli 13,6 % (kyselyitä lähetettiin yhteensä 600). Iloksemme voimme todeta, että vastausten yleissävy oli positiivinen. Esille nousi kuitenkin myös Virvikin pelattavuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä epäkohtia, joihin pyrimme nyt panostuksellamme vaikuttamaan.

Meillä on Virvik Golfissa kaksi toimijaa, yhdistys Virvik Golf ry ja kenttäyhtiö Oy ViG Huolto Service Ab. Tästä syystä olemme jakaneet jäsenkyselyn palautteet kahteen eri osaan: yhdistyksen toimintaan koskeva osaan ja kenttäyhtiön toimintaan koskeva osaan. Yhdistys vastaa oman toimintansa kehityksestä ja kenttäyhtiö vastaa oman toimintansa kehittämisestä. Yhdistys ja kenttäyhtiö tekevät myös tiivistä yhteistyötä monella osa-alueella.

Tähän toimenpidelistaan liittyen voi olla yhteydessä yhdistyksen osalta jäsensihteeri Esko Hällforsiin (040-5240007, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ja kenttäyhtiön osalta toimistopäällikkö Mikko Rintalaan (040-7199983, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Alla olevaa listaa tullaan päivittämään sitä mukaan, kun toimenpiteet on suoritettu.

Yhdistyksen vastuulla olevat asiat

 • Yhdistyksen tiedottaminen ja viestintä

Olemme tietoisia, että viestinnän kehittämiselle on tarvetta. Viestinnän tarve vaihtelee myös pelaajaryhmittäin.

Tulemme koordinoimaan viestintää paremmin ja olemme tehneet Virvik Golfin toimijoiden välille sisäisen kalenterin, johon kirjataan kaikki kentän tapahtumat. Tämä edesauttaa koordinointia toimijoiden välillä ja parantaa viestintää jäsenille ja muille kentän käyttäjille.

Selvitämme myös tämän kauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoa sellaisen järjestelmään, joka mahdollistaan tehokkaan ja yhdenmukaisen viestinnän virvikiläisille.

 • Yhdistyksen tapahtumat

Kukin yhdistyksen toimikunta miettii ja tiedustelee omilta pelaajiltaan, millaisia tapahtumia ja kilpailuja jatkossa halutaan. Koronapandemia on vaikuttanut pelaajien ajatuksiin tapahtumista ja kuulisimme mielellämme teiltä, millaisia tapahtumia te haluaisitte jatkossa järjestettävän. Viestejä voi vapaasti lähettää toimikuntien vetäjälle:

Juniorit                    Jussi Pietiläinen                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Midit                        Disa Sundvik                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naiset                     Päivi Aitkoski-Catani           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seniorit                   Arne Salo                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Uusien jäsenten tutustuttaminen golfyhteisöömme

Tulevana kautena yhdistys järjestää kuukausittain yhteisen harjoittelu- ja tutustumisillan, johon kutsutaan kaikki edellisen kuukauden uudet jäsenet. Paikalla on Pro ja yhdistyksen edustajat. Syksyllä järjestetään yhteinen tutustumisilta kaikille kauden aikana liittyneille jäsenille.

Kenttäyhtiön vastuulla olevat asiat

 • Bunkkerit

Viheriön 14 bunkkerin salaoja uusitaan kevään aikana, jotta saadaan sinne jäävä vesi poistumaan.

Viheriön 7 ruohobunkkerin salaoja valitettavasti menee viheriön alta ja se on nyt tukkeessa mäntyjuuristojen johdosta. Yritämme keksiä parhaan ratkaisun tälle ongelmalle rikkomatta viheriötä.

Bunkkereihin ajetaan kauden aikana lisää hiekkaa.

 • Lyöntipaikat

Lyöntipaikkojen hoitoa on lisätty viime vuodesta alkaen ja tämä on näkynyt positiivisesti ja näitä parannustoimenpiteitä jatketaan myös tänä vuonna. Nämä tehostetut hoidot näkyvät varmasti pitkällä aikavälillä.

Lyöntipaikat ovat alun perin tehty liian pieniksi tämän päivän vaatimuksiin nähden. Perusparannus olisi suositeltavaa, mutta yhden lyöntipaikan perusparannus maksaa vähintään 10.000 € – 20.000 € ja tänä kautena resurssit eivät valitettavasti siihen vielä riitä.

 • Range

Lyöntimattojen alusta tullaan tämän kauden aikana muuttamaan betonialustaksi. Tämä mahdollistaa tasaisemman lyöntialustan. Aikataulu täsmentyy kevään aikana. Samalla tehdään rangelle valmius lyöntikatosten rakentamiselle tulevaisuudessa.

Toistaiseksi ei tulla tekemään ruoholyöntipaikkoja rangelle, koska se vaatisi kastelujärjestelmän uusimista rangealueella.

 • Reuna-alueet

Raivataan alueet joihin pallot usein karkaavat. Jos vain pandemia sallii, niin talkoissa keskitytään reuna-alueiden hoitoon.

 • Vesiesteet ja vesivarannot

Vesisteiden reunoja siistitään.

Vesialtaiden ruoppausta on suunniteltu, mutta ruoppaukseen resurssit eivät vielä riitä. Ruoppauskustannus on vähintään 50.000 €.

TupaKahvila ja muut palvelut

 • Lounas / ruokailu

Koronapanemia on vaikuttanut pelaajien asiakaskäyttäytymiseen TupaKahvilan osalta. Teemme pieniä muutoksia kahvilan toimintaan, jotta voimme palvella tehokkaammin ja ottaa samalla huomioon muuttuneen asiakaskäyttäytymisen.

Lounasta on tarjoilla arkisin kesä- syyskuussa kello 11.00 – 14.00. Lounaslistat löytyvät päivittäin kotisivuillamme

 • Siisteys

Tulemme tulevalla kaudella panostamaan siisteyden ylläpitämiseen Virvikin alueen asiakastiloissa.

 • Kartanorakennus

Kartanorakennuksessa tullaan kevättalven aikana tekemään pientä pintaremonttia. Esimerkiksi wc:t remontoidaan niin, että niiden siisteyttä voidaan paremmin ylläpitää.

 • Avoimet kilpailut

Kilpailujen suosio on laskenut jyrkästi pandemian estettyä yhteislähtökilpailut. Vastapainoksi pandemia on tuonut paljon lisäkysyntää teeajoista, varsinkin viikonloppuaamuihin. Nämä yhdessä ovat johtaneet kilpailujen määrän laskuun Virvikissä. Tulevana kautena pyrimme järjestämään saman verran kilpailuja viikonloppuisin kun viime vuonna. Lisäksi pyrimme järjestämään kokeilumielessä ainakin yhden viikonloppu iltakilpailun nähdäksemme miten sen suosio voisi olla verrattuna viikonlopun aamukilpailuihin.

 • Tiedottaminen / näkyvyys

Tähän pätee sama kuin yhdistyksen puolella on todettu ja tiedottamista ja näkyvyyttä kehitetään tiiviissä yhteistyössä kenttäyhtiön ja yhdistyksen välillä.

Olemme tietoisia, että viestinnän kehittämiselle on tarvetta. Viestinnän tarve vaihtelee myös pelaajaryhmittäin.

Tulemme koordinoimaan viestintää paremmin ja olemme tehneet Virvik Golfin toimijoiden välille sisäisen kalenterin, johon kirjataan kaikki kentän tapahtumat. Tämä edesauttaa koordinointia toimijoiden välillä ja parantaa viestintää jäsenille ja muille kentän käyttäjille.

Selvitämme myös tämän kauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoa sellaisen järjestelmään, joka mahdollistaan tehokkaan ja yhdenmukaisen viestinnän virvikiläisille.

sponsorit virvik mikro kulma 250
sponsorit mainosmaakarit 250
sponsorit virvik makulaku 250
sponsorit2
sponsorit5
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit15
sponsorit8
sponsorit2
vig sponsorit lahitapiola 250
sponsorit itavayla 250
sponsorit mecanil 250
sponsorit stromberg
sponsorit duopoint 250
sponsorit virvik citymarket 250
sponsorit virvik paahtimo 250
sponsorit virvik talotiivi 250
sponsorit virvik jeti sahko 250
sponsorit virvik motonet 250
sponsorit virvik asselmointi 250
sponsorit virvik contractor 250
sponsorit virvik nettilimu 250
vig sponsorit pro brands 250

Junioritoimintaa tukemassa

sponsorit novelle
sponsorit virvik motonet 250
vig sponsorit vbo 250
sponsorit kotipizza
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit vig huolto service
sponsorit borealis
virvik sponssitaulut sukitus1