019- 579292
   caddiemaster@virvikgolf.fi
    Palautelomake


Kenttä suljettu kaudelta 2018 Virvik Golfin väki kiittää kaikkia kuleneesta kaudesta

Virvik Golfin paikallissäännöt 2018

1. Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. Sääntö 24-1.

2. Pelialueella omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. ("Pelialue” käsittää koko kentän lukuun ottamatta a. pelattavan reiän tiiauspaikkaa ja viheriötä sekä b. kentän kaikkia esteitä).

3. Kastelulaitteen kannet ja muut haitat viheriön läheisyydessä. Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mai­lanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaa­ja vapau­tua hai­tasta seuraa­vasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuol­ella, mutta ei kui­tenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitas­ta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähim­pään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapaut­taa haitas­ta ja c) ei ole esteessä tai vihe­riöl­lä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan. 

4. Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapaut­taa haitas­ta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan.

5. Merkitsemättömät ojat. Metsien reunassa olevat merkitsemättömät ojat, joiden tarkoituksena on estää valumavesien tuleminen kentälle, ovat ilman eri merkintää sivuvesiesteitä, joista voi vapautua yhdellä rangaistuslyönnillä säännön 26 mukaan.

6. Etäisyysmittari. Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää, joka mittaa etäisyyttä.

7. Puiden ympärillä olevat hakkeet, pelialueella olevat mullatut alueet sekä ruohonjätteet ovat kunnostettava ala ilman eri merkintää. Vapautuminen sääntö 25-1

8. VÄYLÄ 1: Pelattaessa väylää 1 ovat 2 väylän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen väylän 1 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

9. Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti. Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa. Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.”

10. Väylä 7 viheriöbunkkerit on poistettu, ovat nykyään PIT-alueita (WASTE BUNKERS), eli eivät ole hiekkaesteitä. Pelaaja voi koskettaa mailalla PIT-alueen maata valmistautuessaan lyöntiin – samaa pelaaja ei voi tehdä hiekka esteissä. Vältä kärryjen viemistä PIT-alueelle. Polku seuraavalle väylälle alkaa mustien paalujen välistä.

Vesiesteiden merkinnät

Vesiesteen paalut ilmaisevat esteen sijainnin ja luonteen ja vesiesteen rajat noudattavat esteen luonnollista rajaa.

 

Golfin säännöt lyhyesti

Käyttäytyminen


  1.  

sponsorit mikrokulma 250
sponsorit hoyry assa2
sponsorit mainosmaakarit 250
sponsorit3
sponsorit2
sponsorit5
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit8
sponsorit2
sponsorit itavayla 250
sponsorit2
sponsorit mecanil 250