040-128 3574
   caddiemaster@virvikgolf.fi
    Palautelomake

Virvik Golfin paikallissäännöt 2021

 


Kastelulaitteen kannet ja muut haitat viheriön läheisyydessä
. Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 16.1 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mai­lanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaa­ja vapau­tua hai­tasta seuraa­vasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuol­ella, mutta ei kui­tenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitas­ta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähim­pään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapaut­taa haitas­ta ja c) ei ole esteessä tai vihe­riöl­lä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

 Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapaut­taa haitas­ta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan.

Merkitsemättömät ojat. Metsien reunassa olevat merkitsemättömät ojat, joiden tarkoituksena on estää valumavesien tuleminen kentälle, ovat ilman eri merkintää esteitä, joista voi vapautua yhdellä rangaistuslyönnillä säännön 17 mukaan.

Puiden ympärillä olevat hakkeet, pelialueella olevat mullatut alueet sekä ruohonjätteet ovat kunnostettava ala ilman eri merkintää. Vapautuminen sääntö 16.1

VÄYLÄ 1: Pelattaessa väylää 1 ovat 2 väylän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 16.1). Paalujen väylän 1 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Väylä 7: Viheriöbunkkerit on poistettu, ovat nykyään PIT-alueita (WASTE BUNKERS), eivät ole hiekkaesteitä. Pelaaja voi koskettaa mailalla PIT-alueen maata valmistautuessaan lyöntiin – samaa pelaaja ei voi tehdä hiekka esteissä. Vältä kärryjen vieminen PIT-alueelle. Polku seuraavalle väylälle alkaa mustan polkuun upotetun parrun jälkeen.

Väylä 4: Kun pallo menee esteeseen viheriön takaa vihreitten paalujen välistä pelaaja voi pudottaa pallon joko normaalin estesäännön (17) mukaan tai pudottamisalueelle joka sijaitsee viheriön takana ( DZ ).

Vesiesteiden merkinnät

Vesiesteen paalut ilmaisevat esteen sijainnin ja luonteen ja vesiesteen rajat noudattavat esteen luonnollista rajaa.

 

Golfin säännöt lyhyesti

Käyttäytyminen


  1.  

sponsorit virvik mikro kulma 250
sponsorit mainosmaakarit 250
sponsorit virvik makulaku 250
sponsorit2
sponsorit5
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit15
sponsorit8
sponsorit2
vig sponsorit lahitapiola 250
sponsorit itavayla 250
sponsorit mecanil 250
sponsorit stromberg
sponsorit duopoint 250
sponsorit virvik citymarket 250
sponsorit virvik paahtimo 250
sponsorit virvik talotiivi 250
sponsorit virvik jeti sahko 250
sponsorit virvik motonet 250
sponsorit virvik asselmointi 250
sponsorit virvik contractor 250
sponsorit virvik nettilimu 250

Junioritoimintaa tukemassa

sponsorit novelle
sponsorit virvik motonet 250
 
sponsorit kotipizza
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit vig huolto service
sponsorit borealis